10th December 2014 Cat: Driver with No Comments »

Free Download Pleasantly Surprised / Love Myself or You? / 喜歡·一個人 (2014)

Pleasantly Surprised


Du Kai Qi is used to being alone and handles problems herself. Fu Zi Jie’s over-friendliness only annoys her. But Zi Jie is determined to change her from “liking being a loner” to “liking to be with someone.”


Title: 喜歡·一個人 (喜欢·一个人) / Hsi Huan · Yi Ge Ren (Xi Huan · Yi Ge Ren)
English title: Pleasantly Surprised
Also known as: Love Myself or You?
Genre: Romance
Episodes: 22
Broadcast network: SETTV
Broadcast period: 2014-May-23
Air time: Fridays 22:00
English Subtitle: Pleasantly Surprised English Subtitles


Guo Xue Fu as Du Kai Qi 杜凱琪
Lin Zhi Xun (林芷薰) as young Du Kai Qi
Liu Yi Hao as Louis Fu / Fu Zi Jie 傅子杰
Luo Mao Quan (羅茂銓) as young Fu Zi Jie
Lene Lai as Cheng Le Xuan 程樂瑄
Jian Hong Lin (簡宏霖) as Cheng Hao Wei 程浩威
Lee Shiau Shiang as Ji Yong Qian 紀永謙
Ba Yu as Lin Bao Zhu 林寶珠
Lin Xin Pei (林欣蓓) as Wen Xiao Li 溫小莉
Mei Xian Zhi (梅賢治) as Fang Xiao Shu 方小樹
Sun Qin Yue (孫沁岳) as Wang Da Zhi 王大智
Zeng Yun Rou (曾允柔) as Linda
Li Di En (李迪恩) as Xiao Qiang 蕭強
Zhang Fu Jian as Fu Zhi Yuan 傅致遠
Hu Pei Lian (胡佩蓮) as Zuo Wan Ru 卓婉如
Chen Zhong Xi (陳仲熙) as Fu Zi Xiang 傅子翔
Huang Ya Min (黃雅珉) as Zhang Qian Lan 張倩蘭
Zeng Bo Wei (曾柏崴) as Yan Xiao Yi 顏小翼
Jiang Wei Wen (蔣偉文) as ENZO
Patrick Lee as Food editor
Yan Feng (邢峰) as Du Qing Shi 杜清石

UPLOADED DOWNLOAD LINKS
UPLOADABLE DOWNLOAD LINKS
RAPIDGATOR DOWNLOAD LINKS
720p HD UPLOADED DOWNLOAD LINKS
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 01
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 02
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 03
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 04
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 05
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 06
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 07
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 08
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 09
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 10
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 11
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 12
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 13
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 14
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 15
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 16
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 17
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 18
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 19
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 20
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 21
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 22

720p HD RAPIDGATOR DOWNLOAD LINKS
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 01
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 02
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 03
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 04
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 05
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 06
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 07
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 08
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 09
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 10
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 11
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 12
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 13
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 14
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 15
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 16
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 17
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 18
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 19
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 20
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 21
Pleasantly Surprised 720p HD Episode 22

Leave a Comment for Pleasantly Surprised / Love Myself or You? / 喜歡·一個人 (2014)