17th December 2014 Cat: Driver with No Comments »

Free Download Prince turns to Frog / Frog Prince / 王子變青蛙 (2005)

Prince turns to Frog


Shan Jun Hao, the CEO to a large hotel chain, is the stereotypical heir – spoiled, coldhearted, and ruthless. He meets Ye Tian Yu, a schemer and somewhat of a gold-digger and after a series of events, Tian Yu “accidentally” runs Jun Hao over. Turns out, Jun Hao has lost all of his memories and became a kindhearted and loving person. Just when love is in the air, Jun Hao’s family came looking for him and he has a fiancée who loves and misses him. Some more “accidents” occurred, and Jun Hao lost all of his memories of Tian Yu and went back to being a spoiled heir. However, Tian Yu fights for their love even though Jun Hao thinks of her as a lying schemer. Will Jun Hao remember his love for Tian Yu? Who will Jun Hao choose? And who is the person causing all the “accidents”?


Title: 王子變青蛙 / Wang Zi Bian Qing Wa
Also known as: Prince turn into Frog / Prince who turned into a Frog / Frog Prince
Genre: Romance / Comedy
Episodes: 20 (DVD or VCD: 30 eps)
Broadcast network: TTV / SETTV
Broadcast period: 2005-Jun-05 to 2005-Oct-16
Air time: 21:30-23:00
English Subtitle: Hardsubbed


Ming Dao as Shan Jun Hao 單均昊
Chen Qiao En as Ye Tian Yu 葉天瑜
Sam Wang as Xu Zi Qian 徐子騫
Joyce Zhao as Fan Yun Xi 范芸熙
Gino as Zhang Ming Han 張明寒
Su Li Xin as Su Li Xin 蘇立欣
Wang Juan as Chen Jin Zhi 陳金枝
Li Dai Ling (李黛玲) as Jiang Cai Yue 江采月
Huang Yu Rong as Li Da Wei 李大偉
Zhao Shun as Tang Shun Ming 唐順明
Cheng Bo Ren (程伯仁) as Li Tong Luo 李銅鑼
Anthony as Ye Zheng Zhe 葉正哲
Yun Zhong Yue as Shan Yao Rong 單耀榮
Lu Man Yin (呂曼茵) as Wu Yue Jiao 月嬌 / Wu Feng Jiao 鳳嬌
Qiu Long Jie (邱隆杰) as Tong Hua Shun 童花順
Na Wei Xun as Chuan Yu Nan
Hu Pei Wei as Wang Pin Sheng
Yang Hao (楊浩) as Gary
Yan Xing Shu as Xie Quan 謝全
Jacky Zhu as Huang Mai Ke 黃麥克
Sun Xing
Hu Kang Xing (胡康星) as Ah Sheng 阿勝
Renzo Liu as Ding Yuan Xun 丁元勳
Zhong Xin Ling as Ada
Xiang Bo Tao as childhood Shan Jun Hao
Sonia Sui
Tao Chuan Zheng as Board Director Lin

UPLOADABLE DOWNLOAD LINKS
Prince turns to Frog Episode 01
Prince turns to Frog Episode 02
Prince turns to Frog Episode 03
Prince turns to Frog Episode 04
Prince turns to Frog Episode 05
Prince turns to Frog Episode 06
Prince turns to Frog Episode 07
Prince turns to Frog Episode 08
Prince turns to Frog Episode 09
Prince turns to Frog Episode 10
Prince turns to Frog Episode 11
Prince turns to Frog Episode 12
Prince turns to Frog Episode 13
Prince turns to Frog Episode 14
Prince turns to Frog Episode 15
Prince turns to Frog Episode 16
Prince turns to Frog Episode 17
Prince turns to Frog Episode 18
Prince turns to Frog Episode 19
Prince turns to Frog Episode 20
Prince turns to Frog Episode 21
Prince turns to Frog Episode 22
Prince turns to Frog Episode 23
Prince turns to Frog Episode 24
Prince turns to Frog Episode 25
Prince turns to Frog Episode 26
Prince turns to Frog Episode 27
Prince turns to Frog Episode 28
Prince turns to Frog Episode 29
Prince turns to Frog Episode 30

FILEOM DOWNLOAD LINKS
Prince turns to Frog Episode 01
Prince turns to Frog Episode 02
Prince turns to Frog Episode 03
Prince turns to Frog Episode 04
Prince turns to Frog Episode 05
Prince turns to Frog Episode 06
Prince turns to Frog Episode 07
Prince turns to Frog Episode 08
Prince turns to Frog Episode 09
Prince turns to Frog Episode 10
Prince turns to Frog Episode 11
Prince turns to Frog Episode 12
Prince turns to Frog Episode 13
Prince turns to Frog Episode 14
Prince turns to Frog Episode 15
Prince turns to Frog Episode 16
Prince turns to Frog Episode 17
Prince turns to Frog Episode 18
Prince turns to Frog Episode 19
Prince turns to Frog Episode 20
Prince turns to Frog Episode 21
Prince turns to Frog Episode 22
Prince turns to Frog Episode 23
Prince turns to Frog Episode 24
Prince turns to Frog Episode 25
Prince turns to Frog Episode 26
Prince turns to Frog Episode 27
Prince turns to Frog Episode 28
Prince turns to Frog Episode 29
Prince turns to Frog Episode 30

RAPIDGATOR DOWNLOAD LINKS
Prince turns to Frog Episode 01
Prince Who Turns Into a Frog – 02.mp4
Prince turns to Frog Episode 03
Prince Who Turns Into a Frog – 04.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 05.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 06.mp4
Prince turns to Frog Episode 07
Prince turns to Frog Episode 08
Prince turns to Frog Episode 09
Prince Who Turns Into a Frog – 10.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 11.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 12.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 13.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 14.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 15.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 16.mp4
Prince turns to Frog Episode 17
Prince Who Turns Into a Frog – 18.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 19.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 20.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 21.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 22.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 23.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 24.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 25.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 26.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 27.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 28.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 29.mp4
Prince Who Turns Into a Frog – 30.mp4

Leave a Comment for Prince turns to Frog / Frog Prince / 王子變青蛙 (2005)