16th December 2014 Cat: Driver with No Comments »

Free Download Ti Amo Chocolate / 愛上巧克力 (2012)

Ti Amo Chocolate


Vanness plays a successor of a business. His dream is to open a chocolate store and be an expert in chocolate. He ends up leaving his business and his family to fulfill his dream. Joanne is someone who spent her days slogging and taking up part time work. One day, she ends up working for Vanness and above all, she has to dress herself as a man for the job.


Title: 愛上巧克力 / Ai Shang Qiao Ke Li
English title: Ti Amo Chocolate / Set Chocolate
Genre: Romance
Episodes: 80
Broadcast network: SETTV
Broadcast period: 2012-Apr-10 to 2012-Jul-30
Air time: Monday to Friday 20:00-21:00
English Subtitle: Hardsubbed


Vanness Wu as Fang Jia Hua 方家驊
Joanne Tseng as Hong Xi En 洪希恩
Michael Zhang as Fang Jia Rui 方家瑞
MC40 as Wei Li 威力
Wang Zi as Wang Zi Yi 王子翊
Hannah Quinlivan (昆凌) as Kai Li 凱莉
Ah Ben as Hong Xi Ping 洪希平
Bu Xue Liang as Su Yi Cheng 蘇一誠
Guo Shu Yao (郭書瑤) as Hong Xi Hui 洪希惠
Dou Zhi Kong as Lu Zheng Ting 陸政廷
Lene Lai as Lu Zheng Jun 陸政君
Ge Wei Ru as Ge Jia Yi 戈嘉怡
Jian Chang as Hong Zhong Xin 洪忠心
Doris Kuang as Ye Mei Ren 葉美人
Shen Meng Sheng as Fang Pei Long 方珮瓏
Zhou Dan Wei (周丹薇) as Li Ru Yun 李如芸
Angie Tang as Fang Lin Wen Yue 方林文月
Zhong Xin Ling as Su Xiao Xiao 蘇小小
Zhao Shun as Flower store owner
Qian De Men as Fortune teller
Na Wei Xun as Bakery store manager

OBOOM DOWNLOAD LINKS
Ti Amo Chocolate Episode 01
Ti Amo Chocolate Episode 02
Ti Amo Chocolate Episode 03
Ti Amo Chocolate Episode 04
Ti Amo Chocolate Episode 05
Ti Amo Chocolate Episode 06
Ti Amo Chocolate Episode 07
Ti Amo Chocolate Episode 08
Ti Amo Chocolate Episode 09
Ti Amo Chocolate Episode 10
Ti Amo Chocolate Episode 11
Ti Amo Chocolate Episode 12
Ti Amo Chocolate Episode 13
Ti Amo Chocolate Episode 14
Ti Amo Chocolate Episode 15
Ti Amo Chocolate Episode 16
Ti Amo Chocolate Episode 17
Ti Amo Chocolate Episode 18
Ti Amo Chocolate Episode 19
Ti Amo Chocolate Episode 20
Ti Amo Chocolate Episode 21
Ti Amo Chocolate Episode 22
Ti Amo Chocolate Episode 23
Ti Amo Chocolate Episode 24
Ti Amo Chocolate Episode 25
Ti Amo Chocolate Episode 26
Ti Amo Chocolate Episode 27
Ti Amo Chocolate Episode 28
Ti Amo Chocolate Episode 29
Ti Amo Chocolate Episode 30
Ti Amo Chocolate Episode 31
Ti Amo Chocolate Episode 32
Ti Amo Chocolate Episode 33
Ti Amo Chocolate Episode 34
Ti Amo Chocolate Episode 35
Ti Amo Chocolate Episode 36
Ti Amo Chocolate Episode 37
Ti Amo Chocolate Episode 38
Ti Amo Chocolate Episode 39
Ti Amo Chocolate Episode 40
Ti Amo Chocolate Episode 41
Ti Amo Chocolate Episode 42
Ti Amo Chocolate Episode 43
Ti Amo Chocolate Episode 44
Ti Amo Chocolate Episode 45
Ti Amo Chocolate Episode 46
Ti Amo Chocolate Episode 47
Ti Amo Chocolate Episode 48
Ti Amo Chocolate Episode 49
Ti Amo Chocolate Episode 50
Ti Amo Chocolate Episode 51
Ti Amo Chocolate Episode 52
Ti Amo Chocolate Episode 53
Ti Amo Chocolate Episode 54
Ti Amo Chocolate Episode 55
Ti Amo Chocolate Episode 56
Ti Amo Chocolate Episode 57
Ti Amo Chocolate Episode 58
Ti Amo Chocolate Episode 59
Ti Amo Chocolate Episode 60
Ti Amo Chocolate Episode 61
Ti Amo Chocolate Episode 62
Ti Amo Chocolate Episode 63
Ti Amo Chocolate Episode 64
Ti Amo Chocolate Episode 65
Ti Amo Chocolate Episode 66
Ti Amo Chocolate Episode 67
Ti Amo Chocolate Episode 68
Ti Amo Chocolate Episode 69
Ti Amo Chocolate Episode 70
Ti Amo Chocolate Episode 71
Ti Amo Chocolate Episode 72
Ti Amo Chocolate Episode 73
Ti Amo Chocolate Episode 74
Ti Amo Chocolate Episode 75
Ti Amo Chocolate Episode 76
Ti Amo Chocolate Episode 77
Ti Amo Chocolate Episode 78
Ti Amo Chocolate Episode 79
Ti Amo Chocolate Episode 80

FILEOM DOWNLOAD LINKS
Ti Amo Chocolate Episode 01
Ti Amo Chocolate Episode 02
Ti Amo Chocolate Episode 03
Ti Amo Chocolate Episode 04
Ti Amo Chocolate Episode 05
Ti Amo Chocolate Episode 06
Ti Amo Chocolate Episode 07
Ti Amo Chocolate Episode 08
Ti Amo Chocolate Episode 09
Ti Amo Chocolate Episode 10
Ti Amo Chocolate Episode 11
Ti Amo Chocolate Episode 12
Ti Amo Chocolate Episode 13
Ti Amo Chocolate Episode 14
Ti Amo Chocolate Episode 15
Ti Amo Chocolate Episode 16
Ti Amo Chocolate Episode 17
Ti Amo Chocolate Episode 18
Ti Amo Chocolate Episode 19
Ti Amo Chocolate Episode 20
Ti Amo Chocolate Episode 21
Ti Amo Chocolate Episode 22
Ti Amo Chocolate Episode 23
Ti Amo Chocolate Episode 24
Ti Amo Chocolate Episode 25
Ti Amo Chocolate Episode 26
Ti Amo Chocolate Episode 27
Ti Amo Chocolate Episode 28
Ti Amo Chocolate Episode 29
Ti Amo Chocolate Episode 30
Ti Amo Chocolate Episode 31
Ti Amo Chocolate Episode 32
Ti Amo Chocolate Episode 33
Ti Amo Chocolate Episode 34
Ti Amo Chocolate Episode 35
Ti Amo Chocolate Episode 36
Ti Amo Chocolate Episode 37
Ti Amo Chocolate Episode 38
Ti Amo Chocolate Episode 39
Ti Amo Chocolate Episode 40
Ti Amo Chocolate Episode 41
Ti Amo Chocolate Episode 42
Ti Amo Chocolate Episode 43
Ti Amo Chocolate Episode 44
Ti Amo Chocolate Episode 45
Ti Amo Chocolate Episode 46
Ti Amo Chocolate Episode 47
Ti Amo Chocolate Episode 48
Ti Amo Chocolate Episode 49
Ti Amo Chocolate Episode 50
Ti Amo Chocolate Episode 51
Ti Amo Chocolate Episode 52
Ti Amo Chocolate Episode 53
Ti Amo Chocolate Episode 54
Ti Amo Chocolate Episode 55
Ti Amo Chocolate Episode 56
Ti Amo Chocolate Episode 57
Ti Amo Chocolate Episode 58
Ti Amo Chocolate Episode 59
Ti Amo Chocolate Episode 60
Ti Amo Chocolate Episode 61
Ti Amo Chocolate Episode 62
Ti Amo Chocolate Episode 63
Ti Amo Chocolate Episode 64
Ti Amo Chocolate Episode 65
Ti Amo Chocolate Episode 66
Ti Amo Chocolate Episode 67
Ti Amo Chocolate Episode 68
Ti Amo Chocolate Episode 69
Ti Amo Chocolate Episode 70
Ti Amo Chocolate Episode 71
Ti Amo Chocolate Episode 72
Ti Amo Chocolate Episode 73
Ti Amo Chocolate Episode 74
Ti Amo Chocolate Episode 75
Ti Amo Chocolate Episode 76
Ti Amo Chocolate Episode 77
Ti Amo Chocolate Episode 78
Ti Amo Chocolate Episode 79
Ti Amo Chocolate Episode 80

RAPIDGATOR DOWNLOAD LINKS
Ti Amo Chocolate Episode 01
Ti Amo Chocolate Episode 02
Ti Amo Chocolate Episode 03
Ti Amo Chocolate Episode 04
Ti Amo Chocolate Episode 05
Ti Amo Chocolate Episode 06
Ti Amo Chocolate Episode 07
Ti Amo Chocolate Episode 08
Ti Amo Chocolate Episode 09
Ti Amo Chocolate Episode 10
Ti Amo Chocolate Episode 11
Ti Amo Chocolate Episode 12
Ti Amo Chocolate Episode 13
Ti Amo Chocolate Episode 14
Ti Amo Chocolate Episode 15
Ti Amo Chocolate Episode 16
Ti Amo Chocolate Episode 17
Ti Amo Chocolate Episode 18
Ti Amo Chocolate Episode 19
Ti Amo Chocolate Episode 20
Ti Amo Chocolate Episode 21
Ti Amo Chocolate Episode 22
Ti Amo Chocolate Episode 23
Ti Amo Chocolate Episode 24
Ti Amo Chocolate Episode 25
Ti Amo Chocolate Episode 26
Ti Amo Chocolate Episode 27
Ti Amo Chocolate Episode 28
Ti Amo Chocolate Episode 29
Ti Amo Chocolate Episode 30
Ti Amo Chocolate Episode 31
Ti Amo Chocolate Episode 32
Ti Amo Chocolate Episode 33
Ti Amo Chocolate Episode 34
Ti Amo Chocolate Episode 35
Ti Amo Chocolate Episode 36
Ti Amo Chocolate Episode 37
Ti Amo Chocolate Episode 38
Ti Amo Chocolate Episode 39
Ti Amo Chocolate Episode 40
Ti Amo Chocolate Episode 41
Ti Amo Chocolate Episode 42
Ti Amo Chocolate Episode 43
Ti Amo Chocolate Episode 44
Ti Amo Chocolate Episode 45
Ti Amo Chocolate Episode 46
Ti Amo Chocolate Episode 47
Ti Amo Chocolate Episode 48
Ti Amo Chocolate Episode 49
Ti Amo Chocolate Episode 50
Ti Amo Chocolate Episode 51
Ti Amo Chocolate Episode 52
Ti Amo Chocolate Episode 53
Ti Amo Chocolate Episode 54
Ti Amo Chocolate Episode 55
Ti Amo Chocolate Episode 56
Ti Amo Chocolate Episode 57
Ti Amo Chocolate Episode 58
Ti Amo Chocolate Episode 59
Ti Amo Chocolate Episode 60
Ti Amo Chocolate Episode 61
Ti Amo Chocolate Episode 62
Ti Amo Chocolate Episode 63
Ti Amo Chocolate Episode 64
Ti Amo Chocolate Episode 65
Ti Amo Chocolate Episode 66
Ti Amo Chocolate Episode 67
Ti Amo Chocolate Episode 68
Ti Amo Chocolate Episode 69
Ti Amo Chocolate Episode 70
Ti Amo Chocolate Episode 71
Ti Amo Chocolate Episode 72
Ti Amo Chocolate Episode 73
Ti Amo Chocolate Episode 74
Ti Amo Chocolate Episode 75
Ti Amo Chocolate Episode 76
Ti Amo Chocolate Episode 77
Ti Amo Chocolate Episode 78
Ti Amo Chocolate Episode 79
Ti Amo Chocolate Episode 80

Leave a Comment for Ti Amo Chocolate / 愛上巧克力 (2012)